Skip to content →

Accessibilitat

L’Ajuntament d’Alcoi s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: https://ciudadesinteligentes.congresosalcoi.es

Situació de compliment

Este lloc web és conforme amb el RD 1112/2018.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 9 de setembre de 2021.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l’organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 20 d’octubre de 2021.

Observacions i dades de contacte

 • Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:
  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
  A través del formulari de contacte següent o telefonant al 96 553 71 06.
 • Hi pot presentar:
  • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
   • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018, segons l’establit per l’article 3, apartat 4.
   • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
  En la Sol·licitud d’informació accessible, s’han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.A través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades pel departament responsable de cadascuna de les àrees establides en el web.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits indicats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Ajuntament d’Alcoi.

Organitza Generalitat Valenciana, Districte Digital Comunitat Valenciana, Ajuntament d'Alcoi, Universitat Politècnica de València - Campus d'Alcoi